Algemene voorwaarden Kinderkookstudio De Kookberg


Reservering en betaling

De boeking voor een kookfeestje, kookworkshop of kookcursus is pas bindend als de aanmelding door ons per email is bevestigd.

Betaling van het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus dient 3 dagen voor aanvang van het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus op  rek.nr. NL84INGB0003078064 t.n.v. de Kookberg in Ubbergen bijgeschreven te zijn.

Is dit bedrag op genoemde datum niet door ons ontvangen dan zal voorafgaand aan het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus contant betaald dienen te worden. Bij niet betaling zijn wij genoodzaakt het kookfeestje, kookworkshop of kookcursus te annuleren, waarna het gefactureerde bedrag opeisbaar blijft.


Overmacht en annulering

Indien bepaalde producten van het voorafgesproken menu niet verkrijgbaar zijn behoudt kinderkookschool De Kookberg zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

Kinderkookstudio De Kookberg zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis heeft kunnen voldoen, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden;

Aansprakelijkheid

Kinderkookstudio De Kookberg is niet aansprakelijk voor enig vorm van lichamelijk letsel tengevolge van de deelname aan een kookfeestje, kookworkshop of kookcursus.

Kinderkookstudio De Kookberg is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

Kinderkookstudio De Kookberg is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.